Συγχαρητήρια!

Η αίτησή σας είναι καθ' οδόν! 

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός πέντε ημερών με μια κατάσταση για την αίτησή σας. 

Γνωρίζετε κάποιον που μπορεί να ενδιαφέρεται και θα μπορούσε να ωφεληθεί από τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα; 

Elev8 is part of the YNV Group, a multinational company operating five brands across three sectors: technology, education, and real estate.

YNV GroupTek Experts
TalentwizeEvertyMonifai
© 2022 YNV Holdings Ltd and its affiliated companies. All rights reserved

© 2022 YNV Holdings Ltd and its affiliated companies. All rights reserved